Montáž kamerových systémov

MONTÁŽ

Zabezpečujeme profesionálnu montáž kamerových systémov.

Pre objednanie a poradenstvo volajte 0905 435 964,

alebo napíšte na email: info@profesionalnekamery.sk.

ivms

SLEDOVANIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Kamerový systém môžete sledovať online cez internet

pomocou originálnej Hikvision aplikácie v slovenskom  jazyku.

Aplikácie pre online monitorovanie kamerového systému Hikvision sú

zadarmo a voľne dostupné.

Pre online sledovanie cez PC sa používa softvér iVMS-4200,

ktorý sa nachádza na priloženom CD k rekordéru Hikvision

alebo je voľne dostupný na internete.

Softvér iVMS-4200 je možné nainštalovať na

podporované operačné systémy Windows, Linux a Apple.